Партнери

Пројекaт „Дигитализација културно-историјског наслијеђа Рудог“ проводи Центар за одговорну демократију ЦОД Луна у партнерству са Савјетом младих Рудо. Израда сајта је подржана као активност на пројекту финасираном у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану, којег финасира Европска унија (ЕУ), а иплементира Развојни програм Уједнињених народа у Босни и Херцеговини, уз суфинасирање Општине Рудо.

Центар за одговорну демократију – ЦОД Луна постоји од марта 1998.године и током протеклих 22 година је била активна у различитим секторима цивилног друштва у РС и БиХ, пратећи све изазове са којим се суочавала током протеклог период . Организација је регистрована 29.10.1998. у Основном суду Соколац у Центар за одговорну демократију ЦОД Луна.

Мисија организације: Развој одговорног друштва са јаким локланим заједницама.

ЦОД Луна је тип организације која није прекидала своје дјеловање, без обзира на финасијске потешкоће са којима  се суочава већина НВО.

Савјет младих је невладина организација која је основана 7.7.2002. у Рудом, а регистрована 25.2.2003. у Источном Сарајеву. Приликом регистровања добила је подршку 290 младих који су својим потписмо дали сагаласност за оснивање Савјета младих, 80 младих је приступило у чланство организације. Данас организација броји нешто више д 80 чланова, а на реализацији циљева и задатака исте активно ради око 15 -20 чланова.

Основна сврха је организирање младих и реализација активности које имају за циљ унапријеђење услова за живот младих на територији општине Рудо . Савјет организује различите едукативне, културне активности као и еколошке акције.

Мисија: Савјет младих Рудо је омладинска невладина организација чије чланств чине млади који живе на подручију општине Рудо и који кроз различите активности и садржаје за младе раде на остваривању бољих услова за живот младих у Рудом.

Тим који је учествовао у изради веб сајта :

Светлана Вуковић- извршна директорица  ЦОД ЛУНА

Наталија Видаковић – председница „Савјета младих“ ; уређивач

Ивана Спасојевић – координаторица пројекта

Јована Остојић – извршилац историјског истраживања и писања текстова

Никола Павловић – извршилац историјског истраживања и писања текстова

Радош Вуковић – фотограф

Бане Буква – уређивач

Данијела Новаковић – уређивач

Created by Digitality.ba