Културно историјско наслијеђе

Културно наслијеђе је наслијеђе физичких, материјалних артифеката и нематеријалних атрибута неке групе или друштва које чини оставштину прошлих генерација, те се брижно чувао у садашњости како би било остављено у наслијеђе за добробит будући генерацијама. Једна од основних подјела културног наслијеђа је на покретно и непокретно .
Према физичким, умјетничким, културним, научним и историјским својствима у непокретна културна добра спадају споменици културе, простране културно-историјске цјелине, археолошка налазишта, знаменита мјеста. Заштићена околина непокретног културног добра ужива заштиту као и културно добро .
Према физичким,умјетничким, културним, научним и историјским својствима покретна културна добра су : умјетничка дјела и историјски предмети, архивска грађа, филмска грађа, старе и ријетке књиге.

А) Листа националних споменика БиХ са територије општине Рудо:

1.Добра уврштена на листу националних споменика БиХ
– Мост на Вишевском потоку у Доловима
2.Добра уврштена на привремену листу националних споменика БиХ
– Црква брвнара, Штрпци, Рудо
Б) Културно-историјско наслијеђе евидентирано у документацији Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике Српске

Пријавни листови за упис на листу националних споменика:
1. Стамбено-објекат, Ул.ђенерала Драгољуба Драже Михајловића 13, Рудо
2. Стамбено-објекат, Ул. вожда Карађорђа Петровића 5, Рудо
3. Кућа Милојка Анџића, Штрпци , Рудо
4. Кућа Сретена Јањића, Бијело Брдо, Рудо
5. Кућа Млађе Стикића, Увац, Рудо
6. Православна црква Рођења Богородице , Штрпци Рудо
7. Стара црквена школа , Штрпци, Рудо
8. Споменик краљу Петру, Штрпци, Рудо
9. Споменик Прве бригаде ЈНА,Рудо
10. Црква брвнара у Штрпцима
11. Православна црква Светих апостола Петра и Павла, Рудо
12. Стамбено-пословни објекат, Трг слободе 8 и 10, Рудо
13. Стамебно-пословни објекат,Трг слободе, Рудо
14. Жељезничка станица, Увац, Рудо

• Закон о културним добрима Републике Српске („ Службени Гласник Републике Српске „ , број : 11/95)
• Закон о измјенама и допунама Закона о културним добрима Републике Српске ( „ Службни Гласник Републике Српске „ , број: 103/08)

Created by Digitality.ba